Translate

سه‌شنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۴

کنگره ایرانیان کانادا- عدم شفافیت ونخبه گرائی محدود ، وراثت فرهنگ غیر دموکراتیک - سعیدسلطانپور - 7 جولای 2007


کنگره ایرانیان کانادا- عدم شفافیت ونخبه گرائی محدود ، وراثت فرهنگ غیر دموکراتیک

این مقاله در تاریخ 20 جون 2007 - 1376 نوشته شده بود. 
اعدم شفافیت ونخبه گرائی محدود ، وراثت فرهنگ غیر دموکراتیک   -  "

( نگاهی به حرکت های خزنده برای نمایندگی جامعه ایرانی در تورنتو)  
سعید سلطانپور
ssultanpour@yahoo.com


نهاد دیگری که قرار است جامعه ایرانی را نمایندگی کند اعلام موجودیت کرده است

افراد موسس بطور انفرادی کم وبیش در جامعه ما حضور داشته اند و هر کدام در زمینه ای فعال بوده ند .
بنظر می اید قصد خدمت به جامعه و سازماندهی انر ا دارند. برخی از موسسین رااز نزدیک می شناسم حداقل با یکی از انان که انسان مثبت و فعالی است(ُ مهرداد اریان نژاد) سابقه همکاری درطی دو سال مذاکره فشرده با مقامات شهری وپلیس در مورد اجازه برگزاری چهارشنبه سوری را داشته ام. سال - 2005

وقتی که اهداف "کنگر ه ایرانی کانادائی" را می خوانیم . سخنان موسسین را می شنویم بنظر روزهای بهتر ی را در افق جامعه ایرانی در کانادا خواهیم داشت . ا ز انجا که هر حرکت جمعی در رشد و آگاهی جامعه ایرانی تاثیر دارد باید با دید مثبت به این حرکت نگاه کرد . ولی برای اینکه فرایند یک کار جمعی منافع جامعه ای را تامین کند بایستی یک جریان در عمل به دمکراسی و آرای مردم اعتقاد داشته و شفاف عمل کند . باید دید که آیا این افراد منافع جامعه ما را بر منافع گروه خود ارجح د انسته اند؟ زیرا در دنیای امروز هیچ دولتی و هیج شخصی نمی گوید که به دموکراسی و حقوق انسانها اهمیت نمی دهد و انرا احترام نمی گذارد.ُ

برای اینکه به این سوال پاسخ داده باشم باید کمی به عقب برگردیم . از انجا که عادت نداشته ایم تاریخ مان را و تجارب مان را مکتوب کنیم و به همین دلیل همیشه در حال تجربه کردن هستیم بنابر این منابعی هم وجو د ندارد که به شناخت بیشتر ایرانیان مهاجر که بسیاری از انان در سالهای اخیر به کانادا امد ه اند کمک کند.
.

سال 2004 – زلزله بم

فاجعه انسانی بم باعث شد که جامعه ایرانی یک بار دیگر در راس خبرهای کانادا قرار بگیرد و این بار موجی از همدردی را در بین همه اقشار مردم ما بوجود اورد و تکانی به جامعه ما داد .
بنظر من زلزله بم یک نقطه عطفی در تاریخ فعالیت ها ی افراد جالعه ما شد. بسیاری از هموطنان ما بر ای کمک رسانی به هموطنان بسیج شدند و به اندازه توان خود کوشیدند.

هرچند برای برای یک جامعه ثروتمند ایرانی در انتاریو که ایرانیان ثروتمند کم نداشت کمک جمع اوری شده قابل توجه نبود ولی از انجا که زمینه ساز همکاری های اقشار مختلف ایرانی دور هم شد بسیار مثبت بود . مبلغ کمک های سازمان های کانادائی بیشتر از ایرانی ها بود. هرچند بیش از یک سال طول کشید که نحوه هزینه کرد ن مبلغ جمع اوری شده مشخص شود ولی قدم اول بود و برکتی داشت که باعث حرکت مثبت جامعه و آشنائی افراد بیشتری با یکدیگر شد .

درطول این یکسال دسته بندی های جدید ی بوجود امد و ضرورت تشکل های منسجم تر هم حس شد و البته کسانی که بدون چشمداشت قدمی بر نمی دارند و تاریخا د رهمه جوامع حضور دارند ؛ هم فعال شدند . برای این جماعت شرکت در جلسات کمیته بم به عنوان اولین فعالیت در جامعه ایرانی در کارنامه شان ثبت شد و نتایج مادی ان هم د رهمین دنیا به انان رسید . نمونه ان خانم میسا ملکی حقوقدانی بود1 که برای انتصاب در هیئت مدیره کالج پرستاران از طرف دالتون مک گینتی به فعالیت در کمیته بم در کارنامه خود اشاره میکند در حالیکه قدمت جامعه ایرانی د رانتاریو به سالها ی 90 میرسد که توسط این افراد و کسانی که از نام جامعه ایرانی به عنوان سکوی پرتاب استفاده کرده اند به عمد به فراموشی سپرده می شود.
البته چند نفر دیگر از اعضای کمیته از طرف دولت انتاریو منصوب شدند که در مورد ان در بعد از انتخابات مجلس بحث خواهم کرد.


موسسین نهاد جدید چه کسانی هستند ؟

1. اکثریت موسسین فعلی (کنگره ایرانی کانادائی ) جلساتی رابطور منظم از سال 2004 بر گزار کرده اند که محور مثبت ان ضرورت سازماندهی جامعه ایرانی در تورنتو بوده است و لی محور منفی ان " هدایت و کنترل و رهبری جامعه توسط این هسته مرکزی به عنوان نخبگان جامعه بوده" است که باعث نگرانی می شود.

هرچندجامعه ایرانی بشدت واگرا ست ، از کار تیمی رویگردان هست ، شروع کننده ای خوب و لی تمام کنند ه نیست، سرنوشت سیاسی خود را جدی نمی گیرد ( ا زمرحله حرف بیشتر نمی رود ) و درکل کار کردن برای جامعه ایرانی بسیار سخت است . برای کار کردن برا ی جامعه بخصوص در عرصه اجتماعی و سیاسی یا باید عاشق بود و یا منافع شخصی داشت . ولی همه این نکات منفی نباید به کسی و یا گروهی اجازه بدهد که بجای همه تصمیم بگیر ند وبنوعی خود را « مجمع تشخیص مصلحت " جامعه ایرانی بداند.
حداقل 4 نفر از اعضای گروه اولیه شامل دو خانم که یکی به دلیل مهاجرت به امریکابوده است مدتی است که از جمع اولیه جدا شده اند .
(علی -ا) که فرد مثبت هست و به خوبی با سیاست کانادا آشنا هست .. یکی از افراد که نقش عمده ای در ایجاد این تشکل داشته است بعد ز 2 سال نقش بسیار کم رنگی را گرفته است. شاید ُ وی اهداف موسسه را منطبق بر باروهای اولیه نمی داند.2

(علی) که سخنگوی تشکل کمک رسانی بم هم بود و زحمت زیادی هم در کارهای ثبت قانونی این کمیته کشید بعدا از سمت سخنگوئی این کمیته بم استعفا کرد زیرا کاندیداتوری خود را برای نمایندگی مجلس فدرال از منطقه دان ولی در تورنتو برای حزب لیبرال اعلام کرد . و اتفاقا جناح دیگر ایرانی طرفدار لیبرال از وی حمایت نکردند. وی به سیاست کانادا آشنائی دارد و انسان مثبتی هست .

2. یکی دیگر از موسسین (مهرداد حریری ) در جلسات اولیه کمیته بمُ زمانی که اعلام کردم جلسه چمع اوری کمک مالی با حضور مقامات کانادائی تدارک داده شده است تا جامعه کانادا را در این زمینه فعال کند .وی اعلام کرد چه کسی گفته است که بدون اجازه ما چنین کاری را بکنید ما قرار است در همین رابطه کنسرتی بر گزار کنیم ؟ ایشان مدتهاست که برای نامزدی مجلس فدرال بجای جیم پترسون نماینده لیبرال که قصد بازنشستگی را دارد برنامه ریزی کرده است و تقریبا د رتمامی مهمانی سیاسی مقامات کانادائی در هتل ها که مختص خواص هست شرکت دارد .

در دنیای سیاست هیج چیزی اتفاقی نیست


يکشنبه 8 ژانويه به دعوت کميته ايراني ــ کانادايي انتخابات 2006 فدرال کانادا، حدود 400 تن از ايرانيان تورنتو در سالن کانسيل چمبر شهرداري نورت يورک گرد آمدند تا به سخنان کانديداهاي چهار حزب فدرال کانادا از چهار حوزه عمدتا ايراني نشين دان ولي شرقي و غربي و ويلوديل و ريچموندهيل گوش دهند و پرسش هايشان را مطرح کنند. 3
علیرغم اینکه تمامی دوستان موسسس ارتباط بسیار خوبی با لیبرال ها داشتند نمایندگان لیبرال ها بغیر از جان گادرفری که در نیم ساعت اخر امد هیچ کدام درا ین مراسم شرکت نکردند.
در این رابطه در مقاله ای با تشکر از دست اندرکاران نوشتم

"عدم شركت ليبرالها هشداري به طرفداران اين حزب بود كه دريابند نمايندگان اين حزب از آنجا
كه بردشان را تضمين شده ميدانند و نيز با توجه به حمايتي كه از سوي گروهي از سرمايه داران ايراني كه خودشان را نماينده جامعه ايراني معرفي مي كنند و قول راي هموطنان خودشان را به آنها داده اند،‌ ديگر نيازي به حضور در اين جلسات نمي بينند "4


"
در ابتدا گرداننده نشست، آقاي علي داد مافي نظام از اعضاي کميته از آقاي منوهر ميثاقي يکي ديگر از اعضاي کميته دعوت کرد تا سخنان خود را ايراد کند.
آقاي ميثاقي ضمن تشکر و خوشامد به ويژگي هاي جامعه ايرانيان کانادا اشاره کرد".5


اقای مییثا قی در سخنرانی 15 دقیقه ای خود یک جامعه کامل و متحد و موفق ایرانی را برای کاندیدها ترسیم می کندکه با واقعیت د رتضاد هست.ُ
"در سخنراني افتتاحيه آقاي ميثاقي گستردگي اقشار و اختلاف شرايط اقتصادي جامعه ايراني ناديده گرفته ميشود.
جامعه ايراني تنها آن 5% برگزيده و تاييد شده نيست و همان انتقادی به اين نظر وارد‌ است که به جريانات سياسي است كه خود را نماينده تام الاختيار مردم ايران مي دانند. بجاست اين عزيزان جامعه را آن طور كه هست و بدون حذف و استثنا معرفي كنند و تنها خود را به عنوان نماينده گروه يا انجمن خاصي كه از طرف آنها نمايندگي دارند، اعلام كنند.5"


و یک نمونه اخیر ان هم باید ا ز ملاقات سه تن از ایرانیان ( مهندس سعید اقایی – مسعود منصور زاده و منوهر میثاقیه ) منجمله دو تن از موسسین با شهردا ر ریجموند هیل بعد از بر گزاری مراسم مهمانی شام نوروز شهردار ریچموند هیل 6 نام برد . آنان د ر این ملاقات می خواهند مطمئن شوند که شهردار به دامن جمهوری اسلامی نیفتد . د رحالی که حداقل به یکی از ان دوستان هم تلفنی و
و هم حضوری در مورد مهمانی شام که در روز 31 مارس برابر که با 11 فروردین بود توضیحات کافی داده بودم.


البته حق هرکسی است که از آزادی بیان استفاد ه کند و با هر کسی ملاقات کند و نظراتش را بدهد ولی این یس انصافی و بر خلاف منافع جامعه است که نظرات شخصی خود را به عنوان حقیقت به غیر ایرانی ها بگوید . این دوستان ایرانی لیبرال رقبای جناح دیگر حزب لیبرال هستند که نماینده اش برای پارلمان در انتاریو نامزد شده است که وی و فرد دیگری از اعضای رقیب عضو کمیته برگزاری مراسم نوروز بودند.


موضوع به همین ریچموند هیل ختم نمی شود . از انسو پرویز صیاد که اتفاقا منبع خبری وی همین دوست موسس هست7 به کشفیات بر گزار ی نوروز توسط جمهوری اسلامی می رسد و داستان پرداز ی می کند .8
صیاد نه انقدر صداقت دارد که علیرغم ای میل ها و ارسال گزارشات جلسه به اشتباه خود اذعان کند و نه انقدر دانش سیاسی که تحلیل درست از شرایط را داشته باشد 7. وی همان راهی را می رود که بسیاری از تلویزیونهای 24 ساعته لس انجلسی با انتشار اخبار غیر واقعی درسالهای گذشته رفته اند و عملا اب به اسیا ب جمهوری اسلامی میریزند. بنابر اخبار این تلویزیوئها نیروهای اپوزیسیون عملا تا نزدیکی های مرزچین را فتح کرده و جمهوری اسلامی سالهاست که سرنگون شده است و کسی هم از مردم ایران مسلمان نمانده است .

د رنهایت انقدرانرژی که برای پاسخ دادن و شفاف سازی صرف شده است ادم را از مشارکت پشیمان می کند .دموکراسی و شفافیت و کنگره

اعلام تاسیس کنگره ایرانیان کانادا در حالیکه اساسنامه و آئین نامه ان که بنظر می اید ترجمه فارسی اساسنامه حزب لیبرال با تغییرات جزئی هست . ثبت قانونی ان و راه اندازی سایت که در 27 اوریل به ثبت رسیده است و اعلام موجودیت ان با دعوت خصوصی از یک عده معدود ازبخشی از نخبگان جامعه ایرانی چه مفهمومی می تواند داشته باشد وقتی که موسسین از چند سال قبل روی این طرح کار کرده اند ؟
آیا منظور از دعوت خصوصی بعد از اینکه همه چیز به ثبت رسیده است نشان از تلاش برای کنترل و انحصار بر پروسه شکل گیری ان نیست . .مرکزی که می خواهد همه جامعه ایرانی را در بر بگیرد و این رسالت را بر خود قائل است که نمایندگان واقعی مردم را انتخاب کند

ایا نمی توان نتیجه گرفت که حداقل یک جریانی در این گروه در عمل به دموکراسی پای بند نیستند . اگر بپذیریم که دموکراسی قواعد دارد و قاعده اصلی ان مشارکت و شفافیت و پاسخ گوئی به مردم به عنوان ستون اصلی دموکراسی هست .
.
ممکن است که نظرات انسانها و گروهها بسیار خوب باشد و برای مردم هم مفید باشد و لی در دموکراسی مردم حرف اخر را می زنند و میزان مقبولیت و مشروعیت هرفرد و یا جریانی را سنجش می کنند.
نمی توان با کودتای خزنده و حرکتهای پشت پرده مردم را به خوشبختی رساند کاری که مبلغان متعصب دینی که مدعی نمایندگی از خدا هستند (در تمامی ادیان) پیروان را زوری به بهشت ببرند . کاری که ماده گراها هم می خواهند بهشت روبی زمین بسازند که کامبوج و کوبا و چین و شوروی از ان درمی اید .


در ایئن نامه امده است که نماینده جامعه ایرانی در بریتیش کلمبیا و انتاریو و مونترال هست . این در حالی است که چنین نامی قبلا در بربیتیش کلمبیا ثبت شده است


برای اینکه نهادی بتواند از منافع اکثریت جامعه ما دفاع بکند شرط اصلی ان فرا جناحی بودن اعضا و اولویت دادن به منافع جامعه ایرانی بر منافع حزبی است که این شرط توسط موسسین نقض شده است.
بطور نمونه در جریان کمک مالی به گروه دیگر ایرانی وابسته به حزب لیبرال هیج کدام از موسسین درخواست از وزیر برای بررسی موضوع کمک مالی را که اصل پذیرفته شده در یک دموکراسی است را امضا نکردند . انان بر این تکیه داشتند که این به نفع محافظه کاران تمام خواهد شد . علیرغم اینکه نسخه نهائی تعدیل کلی شده بود تا نظرات و منافع انان را تامین کند بنظر من علت اعلام بیرونی ان به این صورت و در این زمان ، مسائل بوجود امده در پیرامون مرکز جامعه ایرانی کانادائی( ایرانیان کنیدین کامیونینی سنتر ) ُ و دریافت 200 هزار دلار کمک های دولتی به جناح ایرانی رقیب بود که فرصتی به این گروه برای گرفتن قدرت در خلا ان دیگر ی بود..
.

مشکل سیاسی یودن نیست مشکل به قدرت اندیشدن هست ؟

نامگذاری کنگره و ادعای معرفی " نمایندگان واقعی جامعه ایرانی " در بریتیش کلمبیا و کبک و انتاریو در حالی که چینن نامی در بریتیش کلمبیا تبث شده است و فراموش کردن ایرانیانی که در استانهای دیگر کانادا زندگی می کنند نشان می دهد که تنها هدف خدمت به جامعه ایرانی نمی تواند باشد ؟
زیرا کسانی که معتقدند می توانند چننی نهاد سراسری را سازماندهی کنند قادر خواهند بود که تشکیلات در انجا را هم سازماندهی کنند . سنگ بزرگ علامت نزدن است .
. برای پرکردن رزومه تاسیس هر انجمنی کفایت می کندُ

چرا دوستان اعلام نمی کنند که به چه جریانی وابسته هستند ؟ اگر صداقت باشد ضرورتی برای ینهان کار ی وجود نخواهد داشت.

چگونه می شود تصور کرد که این گروه می خواهند برای منافع همه جامعه ایرانی کار کنند و اگر حتی فرض کنیم که منافع شخصی در بین نیست وقتی که بین دو جریان عمده سیاسی ایرانیان طرفدار لیبرال در تورنتو یعنی" ایرانیان کندین سنتر" جریان اقای مریدی –فرمانی –فولادی و" ایرانین کاندین کنگرس " اختلافات عمیق وجود دارد و حاضر نیستند که با هم همکاری کنند چگونه می شود تصور کرد که چنین جریانانی می توانند نمایندگی همه جامعه ایرانی را داشته باشند. واین در حالی است که هر دو جریان د راساسنامه خود ذکر کرده اند که سیاسی نیستند .

ایا جامعه ایرانی فقط لیبرال ها هستند. یا اینکه از زمانی که مهاجرت ایرانیان شروع شده حزب لیبرال در حاکمیت بوده است و جامعه مهاجر هم غالبا با حزب حاکم می رود . برخی از دوستان می خواهند ارتباط خود را با هر حزبی را که در حاکمیت بود به یک اندازه داشته باشند. سیاست ماکیاولیستی .

زیرا این دوستان به جامعه ما سیاست ها ی احزاب را ا اموزش نداده اند و ا ز سوی دیگر شرایط انتقال افکار جامعه ایرانی را به احزاب فراهم نکرده اند آکاهی کمتر کنترل بیشتر.

بنظر من بسیاری از ایرانیان مهاجر در عمل محافظه کار هستند . وقتی در اصول با محافظه کاران همفکری دارند . مخالفت باما لیات ( که اتفاقا بغیر از کارمندان حقوق بگیران کمتر کسی همه را می پردازد ) و اصرا ر انان برای کاهش مالیات ها ، مخالفت با ازدواج همجنس گرایان

،تشدید مجازات مجرمان ، حمایت از حکم سنگین تر برای نو جوانان مجرم و بر خورد بیشتر پلیس با مجرمان بیشتر با محافظه کاران همخوانی دارد


چگونه می توان پذیرفت که چنینن مرکزی می تواند منافع همه ایرانیان را تامین کند وقتی که بسته و خط دار عمل کرده است . چگونه می توان پذیرفت منافع گروهی ارجحیت ندارد اطلاعات درست به حزب را نمی دهید که به ضرر حزب و جامعه ایرانی هست.
باید اشاره کرد حداقل دو نفر از اعضا موسس (م.الف ) و (ز) قصد ندارند که خودشان را برای انتخاب د ر هیت مدیره نامزد کنند

نام گذاری های بی محتوا

ان زمانی که انجمن ایرانیان انتاریو نامگذار ی کرد تعداد ایرانیان محدود بود . الان نامگذاری هائی که بخواهد کل جامعه ایرانی را شامل شود اگر با اطلاع رسانی مردم و نظر خواهی و مشارکت نباشد نه تنها مشکل جامعه ما را حل نخواهد کرد بلکه به ان خواهد افزود و به اعتماد ی که ذره ذره بر اساس کار کرد ا ایرانیان که عمدتا به صورت فردی د ر حوزه های مختلف بدست امده است ضربه خواهد زد.

نامگذاری های کلی با شیوه فعلی به سیاستمداران کانادائی این علامت را می دهد که این نهاد جامعه ایرانی را رهبری می کند و اگر خط سیاسی در پشت این نهاد باشد که بنظر می اید یک جریان قوی د راین کنگره وجود دارد احتمال سو استفاده از نام جامعه ایرانی برای شرکت در معادلات قدرت سیاسی رابشدت دامن می زند و د رچنین صورتی خطر انحصار طلبی و ضربه زدن به منافع ایران و ایرانیان را دارد.

اگر نام گذاری متناسب با مشارکت و یا وابستگی های افراد هم فکر باشد اولا هم میزان همکاری ها را بیشتر و هم استحکام ان نهاد را بیشتر کرده و مرزبندی ها و نیز شناخت جامعه و دیگران (بیرون از جامعه را ) افزایش می دهد .


ایرانی کیست ؟

بهتر است اول موسسین تعریف کنید که شما چه کسی را ایرانی می دانید ؟
ایا هر کس پاسپورت جمهوری اسلامی دارد و یا هر کس ندارد ؟ و یا هردو ؟

شکی نیست که وقتی شخصیتی ایرانی در جامعه جهانی تقدیر می شود همه با افتخار بگویئم ما ایرانی هستیم و لی نمی شود که صحبت از فرد دیگری که ما بهر دلیل اصولی وی را قبول نداریم بگویئم وی ایرانی نیست .؟
این شیوه بر خورد دوگانه فقط باعث بی اعتباری خود مان و جامعه ای که در ان زندگی می کنیم می شود و پشت کردن به واقعیت هست. هم شاه ایرانی بود و هم مصدق و هم خمینی.
هم ناصرالدین شاه و هم امیر کبیر که دستور قتلش توسط شاه داده شد و هم میرزا رضای کرمانی که شاه را ترور کرد ایرانی بودند . هیچ کدام از کرات دیگر به سرزمین ایران نیامده بودند. می توان انانرا به ایرانی خوب یا بد تقسیم کرد .

جامعه ایرانی فقط در چند نفر نخبه و روشنفکر و فعال سیاسی و اجتماعی خلاصه نمی شود. جامعه ایرانی هم میلیونر دارد و هم کسانی که روی کمکهای اجتماعی دولت هست . هم وکیل دارد و هم مجرم . هم کم سواد دارد و هم استاد . هم فرصت طلب دارد و هم خیر خواه مردم . خوب و بد ان با هم هست .

ایرانی کسی است که د رمرزهای جغرافیائی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل زندگی می کند


آیا مسلمانان هم ایرانی تلقی می شوند ؟

آیا تاکید کنگره بر غیر مذهبی بودن یک عذر اخلاقی برای دفاع نکردن از منافع بخش عمده ای از ایرانیان هست که که مسلمان هستند؟.
آیا شما از ان عده ای از ایرانیان که هم مسلمان هستند و اتفاقا بخش عمده ای از انان هم با جمهوری اسلامی مرزبندی دارند دفاع می کنید ؟. از یک جریان مسلمان انهم توسط تنها فرد موسس که تمایلات مذهبی دارد دعوت شده است .

می شود یک نمونه از موارد ی که از ایرانیان مسلمان که بعد از 11 سپتامبر مورد تبعیض سیستماتیک د ر مطبوعات اصلی کاناد ا ودولت شده است دفاع کرده اید را بگویید ؟ هفته ای نیست که مصالب غیر واقعی علیه ایران و مسلمانان گفته نشود . دوستان بخوبی می دانند که بسیاری از ان تعاریف شامل ایرانیان مسلمان نمی شود .

وقتی که د رانجمن کتاب که قاعدتا یک نهاد آگاهی سازی است و چند تن از موسسین کنگره از بنیانگذاران ان هستند در بهترین شرایط از حقیقت دفاع نمی شودو اسلام به عنوان یک جریان واحد دیده می شودو حقایق تحریف می شود ایا می توان توقع داشت که دوستان از منافع ایرانیان مسلمانان که از اولین منتقدان فقه سنتی و اسلام صفوی حاکمیت در ایران بوده است دفاع کنند؟
یک سویه عمل کردن

تعدادی از اعضای موسس برای آزادی دکتر جهانبگلو تلاش فراوانی کردند یکی از انها می گوید باید نهادی داشت که درمورد آزادی افرادی مانند وی به عنوان چامعه ایرانی در برخورد با سیاستمداران کانادائی اقدام کند ایا درمورد افراد معمولی هم اینقدر حساسیت خواهید داشت؟ فکر نمی کنم.

حداقل دو تن از موسسین ( مسعود منصور زاده – منوهر میثاقیه ) همراه عده ای دیگر از ایرانیان با وزیر مهاجرت ملاقات می کنند. هنوز جزئیات دیدار به غیر از عکس ان و یک خبر کوچک که در صقحه اول ایران استار د ر4 ماه مه منتشر شد ه است، چیزی بیرون نیامده است . این در حالی است که در همان هفته حکم اخراج جوان23 ساله ایرانی بهنود سعاد تخانی که ا ز12 سالگی در کانادا زندگی می کرد و هم با قانون مشکل پیدا کرده بود ( ضعف نهادهای مددکاری ایرانی ) و هم از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برد) ضعف نهادهای قانونی ) بدون معالجه و بعد از یک سال اقامت در زندان اداره مهاجرت د راستانه اجرا بود . مادر وی که یک شهروند معمولی با حداقل ساعتی 8 دلار مجبور شد 11 هزار دلار از کارت اعتباری برای متوقف کردن حکم بدهد ولی وزیر درخواست انان را نپذیرفت و کسانی هم که به وزیر دسترسی داشتند صدای وی را به گوش وزیر نرساندند. بهنود الان در زندان اوین زندانی شده است.
.
ادعای خبر نداشتن در مورد این حکم دلیل بر برائت نمی شودزیرا شما می توانستند قبل از ملاقات با کسانی که در این زمینه ها فعال هستند و مورد اعتماد شما هم هستند پرس و جو می کردید اگر براستی دلتان برای جامعه ایرانی می تپد ..

راهکار های اعتماد سازی جامعه


دوستان موسس باید بدانند که کنگره از ابتدا با انتخاب نام و ثبت ان ودعوت خصوصی یک بدعت خطرناک و غیر دموکراتیک را پایه گذار ده است .
.
نام کنگره باید متناسب با افراد شرکت کننده باشد مثلا کنگره روشنفکران ایرانی کانادائی ویا انجمن ایرانی کانادائی –طرفداران لیبرال .

ولی اگر قرار است که چنین اسمی که در مورد ان با عموم مشورت نشده است بایستی جلسات بحث و بررسی باید به روی عموم باز باشد . باید جامعه ایرانی از طریق مطبوعات و جلسات عمومی نظر خواهی کرد . بایستی جلسات شفاف و مدارک ان از تاریخچه شکل گیری در دسترس همگان باشد .

کنگره باید دربر گیرنده همه قومیتها ی ایرانی و افراد باشد از اذری ها ؛. بلوچ ها و کردها و ترکمن ها و گیلگی ها و عرب ها و قشقائی هاو لرها و ارمنی و اسوری و یهودی و زرتشتی و مسلمان و لایئک.
کنگره سعی کرده است که تمامی فعالین سیاسی گذشته را دور بزند و به همین دلیل تاریخ مهاجرت ایرانیان درکانادا را از 2000 به بعد که مهاجرت قانونی مد شده است می خواند .

از سوی دیگر هنوز یک جوان در این نهاد جذب نشده است در حالیکه نقش مهمی را انان در این کانادا به عنوان ایرانی تبار ایفا خواهندکرد.
شاید جوانترین فرد گروه 38 ساله است که نشان می دهد چه بخش عظیمی از جامعه ایرانی در مراحل اولیه حذف شده اند و همچنین تنها دو زن در مجموعه حضور دارند که بسیار اند ک است ..

جامعه ایرانی در حال گذارمهاجرت است . هویت کاملی ندارد . تعریف مان در مورد ایرانی بودن یکسان نیست شاید تنها نقطه مشتر ک ما همان نوروز باشد و زبان مان که بیشتر وقتها هم همدیگر را نمی فهیم. .
برای اینکه به جایگاه واقعی د ر سیاست گذاری برسیم نیاز به پشتوانه اقتصادی و مردمی هست.

کمک کنیم جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند با سقط جنین زود رس ممکن است که سلامت جامعه را به خطر بیندازیم. باید در جهت سازماندهی جامعه تلاش کرد ولی نباید به جا ی انان تصمیم گرفت.
برای خدمت به مردم با توجه به جو عدم اعتماد و سر خوردگی بهتر است که هر کسی و گروهی کار خودش را به بهترین وجه انجام دهد و اعتماد سازی بکندو این بهترین رسالتی است که هر شخص دارد.
جامعه ایرانی دوران قبیله ای و عشیره ای را پشت سر گذاشته است . و رهبر نداردنیاز هم به رهبر ندارد . نیاز به کار جمعی دارد. کم نیستند افرادی که خالصانه در گو شه و کنار به مردم خدمت می کنند و ادعائی هم ندارند و مورد احترام مردم هستند . تاریخا مردم ایران همیشه خودشان رهبران ملی خودشان را انتخاب کرده اند. نمایندگی جامعه ایرانی دو طرفه هست. نمی شود فقط دم انتخابات روی ایرانیها حساب باز کرد .

مواظب باشید که بلند پرواز ی نکنید . جامعه ایرانی ظرفیت شکستی دیگر ر ا ندارند.

.

ا
1. official report of Debates at Queens park-Wed. 19 Oct. ,05 =P.14
M….. “I am currently a board member of the Bam Disaster children relief committee-that’s in my resume………….”.

2. بعد از اعلام کنگره که به صورت علنی نبود فرد مذکور شرکت نکرد و از وی تلفنی خواستم که نظرات خودش رابرای کمک به شناخت بیشتر گروه بدهد . متاسفانه وی پاسخی نداد ولی گزارشات رسیده حکایت از نارضایتی وی دارد.
3.شماره 1049 شهروند – نشست ایرانیان با کاندیداهای احزاب فدرال کانادا- 23 دی 1384
4.
ما و انتخابات / پرسش هايي كه در نشست كانديداهاي انتخابات با ايرانيان امكان طرح و پاسخگوئي نيافت

5. همان مطلب –شماره 1040 شهروند
6. http://kanoun-e-bayan.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

7. من تلفنی با مسول برنامه های صیاد در لس انجلس تماس گرفتم و این خانم به من این موضوع را گفتند .

8. شهروند-1122- 19 آوریل 2007 و شهروند 1124-1123 
8. http://kanoun-e-bayan.blogspot.com/2007_05_01_archive.html

نسرین الماسی دبیر  شهروند در ان زمان  به من گفت چاپ این مطلب باعث بزرگ شدن کنگره می شود . 
http://www.bayanupload.blogspot.ca/2007/07/blog-post_20.htmlhttp://www.bayanupload.blogspot.ca/2007/07/blog-post_20.html

شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۴

آیا یک جامعه اقلیتی ایرانی می تواند در کاناد اثر گذار باشد


گفت و شنید جلسه 20- ژانویه 2016
سعید سلطانپور
راه ها ی مختلفی برای  تاثیر گذاری یک جامعه اقلیتی مانند ایرانی  در جوامع دیگر درکانادا وجود دارد

یکی از این راه ها ادبیات -هنر و شعر و موسیقی هست
مراسم هایی که برگزار می شود و بنوعی جوامع دیگر را با مقوله فرهنگی هنری اشنا می کند

کنسرت ها چه موسیقی اصیل و چه پاپ لس انجلسی و وطنی  مراسم سال نوروز - فستیول تیرگان  چهارشنبه سوری - ت  هر چند متاسفانه از سال 2015 گروه انحصار طلب رجوی و سلطنت با کمک اقای مریدی که به شهردار ریچموندهیل سفارش انها را کرده بود این جریان را در دست گرفتند و سعی در سیاسی کردن ان دارند .
سینما و تاتر را هم باید اشاره کرد .  اینکه چقدر تاثیر گذار بوده ایم را باید صاحب نظران که جایشان خالی هست نظر بدهند
ولی دو سینمای هالیود و بالی ود بخوبی نقش سینما را نشان می دهند
یا خوانندگانی مانند بورنو و گروه یو 2  که برای گرسنگان افریقا تلاش می کنند .
یا خواننده ای مانند مایکل جکسو ن که از کودکان حمایت می کند در هرحال پشت پیام انسانیشان ، پرچم امریکا هم دیده می شود و یک اعتبار مثبت به امریکا در میان این همه اعتبار منفی برای جنگ  و اشوب در منطقه خاورمیانه هست .

یگی از راه ها سیاسی هست . حضور نمایندگان سیاسی و مشارکت فعالین سیاسی و جامعه اقلیتی در مراکز تصمیم گیری
از مرحله یک جلسه محلی - جلساتی مانند گفت و شنید برای تبادل ارا و بیان نظرات و مسایل مورد علاقه  جامعه
تا شرکت در انتخابات شهرداری ها - مجالس استانی و فدرال  
در این زمینه  خوب عمل شده است . یعنی صرف نظر از کارنامه تک تک نمایندگان که جدا باید بررسی شود ، صرف مشارکت ، درصد زیادی را در جامعه با مقوله مسولیت - شهروندی - دولت ملت و دمکراسی درگیر می کند که مثبت هست
 ولی وقتی نهادهای فکری زیر بنایی وجود نداشته باشد ، انرژی های زیادی گذاشته می شود و ممکن است به نا امید های و یاس تبدیل شود . بدلیل اینکه هر کسی بدون اینکه سابقه ای در سیاست اجتماع داشته باشد وارد ان می شود که البته حق طبیعی هر شهروندی هست ولی امکانات محدود مالی و انسانی جامعه را دچار مضیقه می کند
نمونه زنده ان هم  تلاشهای افراد در کنگره ایرانیان از دلسوز ان جامعه  تا دلواپسان   سیاسی را دراین 7 ساله را می شود نام برد 
در این رابطه هم در بحث های قبلی گفت و شنید صحبت شده است .
در این مرحله شما اگر نماینده تان ادمهای صالح و دلسوز جامعه باشند نظرات جامعه را بدرستی به 3 دولت شهری - استانی و فدرال منتقل می کنند . سیاستمداران را از تنوع افکار فکر ی ایرانیها ، حقوق و منافع انها که به خطر می افتد مطلع می سازد .

وجود رسانه ها ( مجازی و سنتی - چاپ و تصویری - رادیو)
وظیفه رسانه های مسول اطلاع رسانی درست هست . اصلا ما رسانه بی طرف در دنیا  نداریم . به این حرفها هم نباید گوش داد، شعار هست .   اتفاقا باید طرف داشته باشند ولی رعایت عدالت را بکنند و یک طرفه نگوییند و ننویسند . وضعی که امروزه جامعه ایران  در کانادا بعداز30 سال مهاجرت روبرو هست ،را باید در رسانه های جامعه ایرانی و نیز رسانه های اصلی کانادا دید 
اگر فکر می کنید مثبت بوده هست ، رسانه ها سهم زیادی داشته اند و اگر برعکس ماننند من باور ندارید و جامعه را در یک مجموعه بلا تکلیف و جامعه   بدون سرپناه می دانید شاید عبارت
 نام چندان بیراهی نباشد . home less community

من فکر می کنم جامعه ما جامعه سالمی نیست چون رسانه ش ساالم نیستند ( دلایل انرا در جلسه ای گروه بحث و تبادل نظر گرده است )  . اگر رسانه اش سالم نیست چون جامعه در کل سالم نیست جامعه ای هم که تعداد قابل ملاحظه ای از افرادش سالم نباشند ،  نمی تواند جامعه سالمی باشد و یا توقع رسانه راستگو و اینه جامعه را داشته باشد .  شما کمتر خبرهای واقعی در مورد جامعه ایران و یا کانادا را می شنوید .
 ضعف رسانه به زبان انگلیسی و فرانسه  در کانادا و اسپانیایی در امریکا را می شود اشاره کرد .

یکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۴

چند کلمه با هیت مدیره کنگره ایرانیان در مورد بی عملی در مورد سیاست خارجی کانادا و جامعه ایرانی

سعید سلطانپور
17 ژانویه 2016

کنگره ایرانیان کانادا در حالی اسم فرا گیری را انتخاب کرده است که بدلیل اختلافات داخلی جناحی - وابستگی های حزبی ( کانادایی و ایرانی ) تمامی انرژی هایش در داخل خود گروه خنثی شده است. در این سالها علیرغم تمامی تلاشهای "دلسوزان "و "دلواپسان " که قبلا بحث در مورد ان شده است .، نتولنسته است به تعریف جامعی از اینکه جه هست ، چه می خواهد ؟ چه کاری می خواهد انجام بدهد ؟ و از همه مهمتر اینکه چقدر توانایی انجام کاری را در حوزه سیاست کلان کانادا و یا ایران انجام بدهد ؟ دست یابد

برای تصمیم گیری درست نیاز به اطلاعات برای شناخت بازیگران صحنه سیاست ( احزاب کانادا - لابی های سیاسی - ملیتهای قومی ( کامیونیتی ها ) و در مورد ایرانیها جناح ها ی محتلف ( که تقریبا بدون ارتباط با لایه های مختلف جامعه ایرانی .هستند )
یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست و اقتصاد کانادا ( درسطخ کلان ) نهادهای اسراییلی کانادایی هستند .مقاله ای شیمون کافلر فوگل چند لحظه پیش در تایمز اف اسرایل منتشر کرده است .
این مقاله را ترجمه کردم که برای همه به اشتراک گذاشتم . اگاهی بیشتر همگانی ، اشراف بیشتر به موضوعات مورد علاقه و نیاز جامعه ایرانی ،یک ضرروت هست .
1-

در حالیکه کنگره ، هنوز در مورد نامه نوشتن و ننوشتن و چه نوشتن وچه ننوشتن درگیر هست د رحالیکه نزدیک به 88 روز هست دولت کانادا عوض شده است . 19 اکتبر 2015

2- نهادهای اسراییلی که رقیب جامعه ایرانی ( در بهترین حالت ) هستند ، لابی های قوی درون هر 3 حزب کانادا دارند . نیروهای طرفدار تحریم ایرانی تبار به مقامات حزب محافظه کار در این 10 سال دسترسی داشتند ولی نفوذ نداشتند . کما اینکه در مورد بستن سفارت دو هفته بعدازبستن با عده ای از ایرانیها برای تایید اقدام نخست وزیر هارپر ملاقاتی ترتیب داد . . ولی در رهبری حزب لیبرال فعلی فعلا هیچ نقشی ندارند . .

نهاد با نفوذ سی ای جی ای هفته گذشته با دیان در مورد سیاست خارجی ملاقات کرده است . هنوز هیچ مقام رسمی کانادایی دولت جدید با جامعه ایرانی دیداری نداشته است ، حداقل رسانه ای شده باشد ، نبوده است . بنابراین لابی اسرایل قببلا چند مرحله جلوتر از جامعه ایرانی هستند .

3- خبری که 21 اکتبر 2015 در مورد جلسه کوچک انتخاباتی مشاور ترودو در مورد رابطه با ایران ، در ماه سپتامبر 2015 منتشر کردم . دران جلسه مشاور نظامی ترودو در مورد ضرروت برقرار ی ارتباط با ایران توضیح می دهد در حالیکه وی حتی رضا مریدی را نمی شناخت .و نام وی را هم نشینده بود . چه برسد به علی احساسی و مجید جوهری که دران روز سپتامبر شانس چندان زیادی بر اساس نظر سنچی ها در سپتامبر نداشتند.
4- هم دیان هم لابی اسراییل روی تاکید بر نقض حقوق بشر تاکید داشته اند .
جدای از اینکه چه کسی را مقصر بدانیم ، نشان از تضادهای داخلی ، بلاتکلیفی درون این نهاد هست که بخش کوچکی از جامعه ایرانی را در جی تی ای ( بزرگشهر تورنتو ) نمایندگی می کند . در حالیکه نامش کل جامعه ایرانی از اقیبانوس اطلس تا در یاچه انتاریو و اقیانوس ارام در سرزمین پهناور کانادا را در بر می گیرد . ر
جدای از اینکه چه کسی را مقصر بدانیم ، نشان از تضادهای داخلی ، بلاتکلیفی درون این نهاد هست که بخش کوچکی از جامعه ایرانی را در جی تی ای ( بزرگشهر تورنتو ) نمایندگی می کند . در حالیکه نامش کل جامعه ایرانی از اقیبانوس اطلس تا در یاچه انتاریو و اقیانوس ارام در سرزمین پهناور کانادا را در بر می گیرد .
کنگره فرصت های زیادی برای ایفای نقش مثبت و سالم از ابتدا تا به امروز را از دست داده است .
پیشنها د می کنم مقاله اقا ی فوگل را کامل به انگلیسی بخوانید .


مدیرمرکز حوزه اسراییل و یهودیان کانادا در مورد ارتباط کانادا و اسراییل
راه حل - 17 ژانوبه 2016- 27 دی ماه 92
The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA)
By Shimon Koffler Fogel, CIJA CEO
شیمون کافلر فوگل -می نویسد انتخابات دولت جدید کانادا سوالاتی را در مورد موضع جاستین ترودو در قبال اسراییل بعداز 10 سال تعمیق دوستی محافظه کاران با اسراییل ایجاد کرده بود .
وی می نویسد نمانیده سی آی جی ای با استفن دیان وزیر امور خارجه لیبرال ملاقاتی انجام دادند . دیان گفت که هیچ موضع ما در قبال اسراییل تغییر نکرده است و ما همچنان از اسراییل حمایت می کنیم و روابط اقتصادی مان را توسعه می دهیم .ولی معتقدیم که باید در فلسطین هم سرمایه گذاری کرد که به صلخ کشور اسراییل کمک بشود
یکی از نکاتی که در سیاست خارجی تغییرات شده ، ایجاد ارتباط با ایران هست
دیان گفت برقراری رابطه با ایران به معنی و مفهوم پذیرش نقض محقوق بشر در ایران نخواهد بود . دیان می گوید ما لیبرال ها معتقد به گفتگو هستیم حتی اگر در بسیاری از موارد توافق نداشته باشیم .
فوگل می گوید: حزب لیبرال یک پارچه نیست . فشار داخل حزب لیبرال به نخست وزیر ترودو برای تغییر حمایت کانادا برای اسرائیل در خاورمیانه وجود دارد .
در پایان فوگل نتیجه گیری می کند که هیچ تغییر جدی در ادامه سیاست حمایت از اسرایل در دولت لیبرال ترودو نشده است .


irca.news

سیاست خارچی کانادا در قبال اسراییل و ایران -


مدیرمرکز حوزه اسراییل و یهودیان کانادا در مورد ارتباط کانادا و اسراییل
راه حل - 17 ژانوبه 2016- 27 دی ماه 92
The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA)
By Shimon Koffler Fogel, CIJA CEO
شیمون کافلر فوگل -می نویسد انتخابات دولت جدید کانادا سوالاتی را در مورد موضع جاستین ترودو در قبال اسراییل بعداز 10 سال تعمیق دوستی محافظه کاران با اسراییل ایجاد کرده بود .
وی می نویسد نمانیده سی آی جی ای با استفن دیان وزیر امور خارجه لیبرال ملاقاتی انجام دادند . دیان گفت که هیچ موضع ما در قبال اسراییل تغییر نکرده است و ما همچنان از اسراییل حمایت می کنیم و روابط اقتصادی مان را توسعه می دهیم .ولی معتقدیم که باید در فلسطین هم سرمایه گذاری کرد که به صلخ کشور اسراییل کمک بشود
یکی از نکاتی که در سیاست خارجی تغییرات شده ، ایجاد ارتباط با ایران هست
دیان گفت برقراری رابطه با ایران به معنی و مفهوم پذیرش نقض محقوق بشر در ایران نخواهد بود . دیان می گوید ما لیبرال ها معتقد به گفتگو هستیم حتی اگر در بسیاری از موارد توافق نداشته باشیم .
فوگل می گوید: حزب لیبرال یک پارچه نیست . فشار داخل حزب لیبرال به نخست وزیر ترودو برای تغییر حمایت کانادا برای اسرائیل در خاورمیانه وجود دارد .
در پایان فوگل نتیجه گیری می کند که هیچ تغییر جدی در ادامه سیاست حمایت از اسرایل در دولت لیبرال ترودو نشده است .
Times of Israel
For many in the pro-Israel community, the election of a new federal government has raised questions about the future of the Canada-Israel relationship and whether the unparalleled friendship developed over the last decade will prove to be durable or anomalous. These questions reflect the strength of former Prime Minister Stephen Harper’s record, which brought bilateral ties to new heights, rather than any deficiency in Prime Minister Justin Trudeau’s orientation toward the Jewish state.

irca.news @rahehal tv  راه حل 

یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۴

کنگره ایرانیان کانادا و ضرورت تعریف حقوق و منافع جامعه ایرانی - نقش لابی صهیونیستی علیه حقوق جامعه ایرانی چیست ؟


 
کنگره ایرانیان کانادا و ضرورت تعریف حقوق و منافع جامعه ایرانی 

 Iranian CANADIAN CONGress , 
necessity of DEFINE iranian rights and interests 
سعید سلطانپور
2 ژانویه 2016-  12 دی ماه 1394

 به قول جانسون، رئیس‌جمهورسابق آمریکا در سیاست هیچ امر «اتفاقی» وجود ندارد

کانادا در تاریخ 30 ژانویه 2012 در یک اقدام یکطرفه  خارج از سازمان ملل ، تحریمات اقتصادی سختی را علیه ایران وضع کرد .  
جان برد خبر تحریم های جدید را د راول فوریه در اسرایل اعلام کرد که پیام سیاسی مشخص دارد .
جان برد در مصاحبه مطبوعاتی پایان سفر خود به اسراییل گفت حمله نظامی به ایران روی میز هست .

» (B’nai Brith Canada)
سازمان بنای برث یکی از قدیمی ترین نهادهایی هست که برای بهبود زندگی یهودیان در دنیا فعالیت می کند . این سازمان  معتقد به صهیونیسم هست وبه موازات تاسیس اسراییل در سرزمینهای اشغالی در سال 1948 حمایت همه جانبه و سیاسی از اسراییل را در دستور کار خود دارد .  بنایی بریت به معنی "کودکان میثاق " د رزبان عبری می باشد .

شعبه کانادایی بنایی بریث در سالهای اخیر همرا ه با دولت اسراییل مواضع خصمانه ای علیه دولت ایران گرفته است که بالطبع اثرات منفی بسیاری برزندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی در کانادا داشته است .

الف -نمونه ای از فعالیت ضد ایرانی  بنای بریث                                            
سازمان بنای بریث در3 مارچ 2012  اگهی  تمام صفحه ای در نشنال پست منتشر کرد . و در ان با تحریف تاریخ نوشت "با تاج و بدون تاج - حاکمان ایران از خشایارشاه  تا احمدی نژاد درپی  قتل عام یهودیان .*(بدون تاج پادشاهی. همان برنامه مرگبار) . نشنال پست نشریه دست راستی متمایل به صهیونیستها در کانادا هست  که بر خلاف اصول خبرنگاری بیطرفانه و حرفه ای علیه ایران منتشر کرده است .  )
اگهی ضد تاریخ ایرانی سازمان بنایی بریت 

این اگهی مزمان  با سفر بنيامين نتانياهو نخست وزير جنگ طلب اسرائيل به کانادا  و دیدار با هارپر چاپ شده بود.
در متن اين آگهی آمده است: يک يادآوری که خشايارشاه  برای از بين بردن قوم يهود دسيسه کرد و امروز ستمگر ديگری، احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران اعلام کرده است که قصد انجام همان کاران جنایت  را دارد. .


درپاسح به این نوشته در تاریخ 22 مارچ 2012   مطلبی توضیحی به صورت اگهی   با امضای جمعی از ایرانی ها در یک صفحه در همان نشریه نشنال پست چاپ شد .
 فرانک دامنت   مدیر عامل Frank Dimant, CEO
   سازمان  بنای بریت طی پاسخی به توضیحهات مندرجه گروه ایرانی فوق  ،  مواضع خود را شفاف ترو بی رودربایستی هرچه تمامتر بیان می کند . در این جوابیه  که در 23 مارچ 2012 در بخش هیت تحریریه نشنال پیست  چاپ می شود

 او  می نویسد " نمی شود تاریخ را تحرف کرد " .  "ایرانیها از دوران خشایارشا تا به امروز خواهان نابودی و قتل عام یهودیان می باشند " به عبارتی  این سازمان  به این نکته اساسی معترف می شود که به هیچ وجه  سرسازش و همراهی و تفاهم با ایرانیها چه مخالفان تحریم ، و یا  بخش جنگ طلب و تحریم چی ندارد . دقیقا  مواضعی که انها در مقابل مردم فلسطین اتخاذ کرده اند . انها نه تنها  هیچ کدام از قطعنمامه های سازمان مالل را به رسمیت نمی شناسند در عمل نیز از پذیرفتن صلح از طریق گفت و گو تن می زنند  .  مدیرسازمان بنای بریت کماکان بر طبل جنگ نژادی و مذهبی می کوید .  وی می گوید تنها را ه متحد شدن شما با ما بر علیه احمدی نژاد هست تا جلوی قتل عام گرفته شود .


میترا فرهمند،خبرنگار در اسرائیل به رادیو فردا می گوید که  این سازمان یهودی کاملا دچار اشتباه شده است و «عید پوریم برای قدردانی ملت یهود از ملت و پادشاه ایران است. این امر که خشایارشاه در نتیجه دلجویی و درخواست ملکه استر موجب نجات یهودیان ایران از قتل عام شد، در تورات نیز آمده است که وقتی یهودیان نجات یافتند، «تمامی سرزمین شوش  و پارس درشور و شادمانی و پایکوبی بود.  طبق کتاب استر در تورات، در واقع هامان، نخست وزیر خشایارشاه قصد توطئه علیه یهودیان را داشت که به دستور پادشاه ایران خنثی شد.


با نگاهی کوتاه به  به ا کثریت امضا کنند گان آین   توضیحیه ، میتوان  گفت تلاش این گروه از ایرانیان  قبل از مقابله با تحریف تاریخی سازمان بنایی بریث ، بیشتر متوجه جدایی و تفرقه در جامعه ایرانی و هویت بخشی به  لابی تحریم و جنگ بر علیه ایران بود ه است .

جمعی از ایرانیهایی که اکثرا طیف  طرفدار تحریم و سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق دخالت نظامی امریکا بودند   عبارتند از
اردشیر زارع زاده و خانم آزاده شاه نواز (جبهه متحد دانشجویی )   - فرخ زندی ( سکولارهای سبز)  ریس هیت مدیره وقت کنگره ایرانیان - - علی وکیلی از تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق( سابق) - رجوی . ئکتر ظهوری- فعال اجتماعی ( مخالف تحریم ) - مهدی امین سکولار (
لازم بتوضیح است  علی وکیلی از تشکیلات ضد ایرانی وتروریستی  رجوی در گذشته سعی کرده است بدلیل وابستگی سازمانی خود به مجاهدین رجوی ، باپنهان شدن پشت نهادهای مختلف  ، اهداف سازمان سیاسی ضد ایران یمجاهدین رجوی را پیش برد این بارعلی وکیلی با پوشش " سازمان جوانان ایرانی کانادایی ای سی یوت"   فعالیت می کند.
IC youth   


علی وکیلی می گوید :" هزینه درج آگهی تمام صفحه رنگی 44000 دلار بود اما افراد نازنین و دلسوز 82 درصد تخفیف گرفتند و 7700 دلار به اضافه مالیات، به نشنال پست  پرداخت شد. یکی از هموطنان اعلام آمادگی کرد که نیمی از این مبلغ را پرداخت کند اما یک چهارم هزینه را به عهده ایشان گذاشتیم. پس از سی سال این نمونه نادری بود که بیش از نیاز افراد آماده کمک مالی بودند.".
12 اوریل 2012 - سلام تورنتو

اما علی وکیلی هیچ نامی از این افراد دلسوزنمی برد .چرا ؟

با کمی دقت درادبیات سازمانهایی از جنس بنای برث و نو موربدشواری می توان انها را جریاناتی صرفا ایددولوژیک و خشک مغز تصور کرد. آنها اهدافی به مراتب خطرناک ترو ارتجاعی تر را دنبال می کنند . که بحث بیشتر فعلا ضرروت ندارد .


در تاریخ 24 سپتامبر 2012 ، فرانک دامنت  د رنامه ای از دولت کانادا می خواهد برای جلوگیری از نسل کشی یهودیان توسط دولت  وقت ایران در شورای امنیت  اقدام کند  تا پرونده نسل کشی یهودیان  در دادگاه جنایات سازمان ملل مطرح شود.   چون برای فراهم شدن زمینه قانونی حمله نظامی به ایران علاوه برعمال تحریم ها ، تشکیل پرونده  طرح جنایات جنگی در دادگاه بین المللی لاهه ضروری  بود.    این در حالی هست که سازمان بنایی بریت در مورد اتهامات جدی نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط گلدا مایر - ژنرال آریل شارون و ناتیینیاهو توسط نهادهای بین المللی  سخنی نمی گوید بلکه از انها بدفاع می نشیند .
در تاریخ 15 آگوست 2015 سازمان بنایی بریت در نامه ای به دولت هارپر از توافق 5+1 جامعه جهانی با ایران ابراز نارضایتی می کند و می گوید نداشتن قرارداد بهتر از توافق هست . در ادامه بیانیه  بنای بریت می گوید با توجه به اینکه کانادا جزو کشورهای مذاکره کننده نبوده است  ما  خواستار ادامه تحریم های ( غیر انسانی و ظالمانه )   علیه ایران _ (مردم ایران و جامعه ایرانی در کانادا )هستیم .   
در18 ماه مه 2015 بنای بریت با رضا مریدی که تازه از سفر اسراییل بازگشته بود برای تجمع در برابر مسجد غیر ایرانی های شیعه که مراسم مرگ خمینی را برگزار می کردند ، اعلام  دعوت عمومی کرد .  
منشه امیر گوینده رادیو صدای اسراییل ،  خبر این تظاهرات و تلفن این گردهمایی را که  در روزیکشنبه 31 ماه مه 2015 در ریچموند هیل برگزار می شد را  از رادیو اسراییل اعلام کرد. جمعیتی بالغ بر 300 نفراز چریکهای فدایی - راه کارگر- مجاهدین خلق - حزب کمونیست کارگری- شورای سلطنت رضا پهلوی - گروه جویش دفنس لیگ و مدیر بنایی بریث و تعدادی از اعضای  هیت مدیره سابق و حاضر کنگره  اقایان کاوه شهروز-( سخنگوی کنگره  رضا بنایی ( ریس کنگره - علی وکیلی ( مشاور کنگره ) -مهدی کوهستانی ( مشاور کنگره ) - سیما دینی - - بیژن احمدی - اردشیر زارع زاده - نسرین الماسی - حسن زرهی -کاوس صوفی -مایکل پارسا - 


اعتراض مدنی سیاسی به مراسم بزرگداشت خمینی بخاطر اعدامهای گسترده در ایران یک  امری هست که باید انجام شود تا در اینده تکرار نشود ولی سکوت همه این جریانات سیاسی در کنار جریانات دست راستی صهیونیستی ، سوالاتی در مورد صداقت و سیاست زدگی مطرح می کند .

سخنگوی سازمان بنای برث گویا  سخاوت های دولت محمد رضا شاه نسبت به اسراییل و جامعه یهودی  را فراموش کرده است .  این در حالی هست تنها کشور مسلمانی که اسراییل دران دوران در ان  سفارت خانه داشت ایران بود . و العال هواپیمایی اسراییل به ایران پروازداشت .

No More - Jewish Defense League

گروه نو مور  که به جیویش دفنس لیگ تغییر نام داده است و در امریکا و اسرایل بخاطر گذشته تروریستی و شبه نظامی بودن ممنوع هست . این گروه افراطی صهیونیستی جزوبرنامه هایش اموزش دفاع شخصی هست که بالطبع در کشور قانونمند و ارام کانادا ، بیشتر میلیتاریزه کردن فضا باید تحلیل کرد تا اینکه دفاع منطقی از یهودیان کانادا که خوشبختانه  مورد تهدید فیزیکی در این سالها د رکانادا نبوده اند .

این گروه در جریان تظاهرات ایرانیان  طرفداران توافق جامعه جهانی  اتمی 5+1  با ایران در 15 آگوست 2015 در میدان مل لست من تورنتو ، علیه این توافق یک تظاهرات تحریک امیز انجام داد که خوشبختانه با هوشیاری و تحمل طرف ایرانی و پلیس به درگیری نیانجامید . در این جریان همان افرادی که در جریان عاشورا 2015 نفرت را تبلیغ می کردند در حمایت و یادر کنار این گروه صهیونیستی ضد ایرانی ایستادند افرادی مانند سلمان سیما ( دانش اموختگان لیبرال )

حقوق بشر سیاسی


در 12 دسامبر 2015 گروهی بنام مرکز بین المللی حقوق بشر که در سال 2012  تاسیس شده است .

در سایت این مرکز که نام بین المللی را بر خود دارد در بخش بنیانگذاران و اعضای هیت مدیره اطلاعاتی در دست نیست .

اردشیر زارع زاده و الشفایی ا ز طبف حامیان صهیونیستی در کانادا 

اردشیر زارع زاده که خود را ریس این مرکز معرفی می کند  از عناصر فعال و مبلغ تحریم و جنگ  در تورنتوی کانادا می باشد که ارتباطات نزدیکی با محافظه کاران کانادا مانند  و لابی اسراییلی کانادایی برقرار کرده است .  وی سخنگوی سابق جبهه متحد دانشجویی پس از خروج از ایران بود .
زارع زاده - نازنین افشین حم ( لابی صهیونیستی ) - نیک اهنگ کوثر 2014 


اردشیر زارع زاده از حامیان و شرکت کنندگان مراسم سالروز مرگ خمینی در ریچموندهیل در کنار بنای برث و نو مور بودند .  در ماه مه  2015   


اردشیر زارع زاده در جریانات انتخابات فدرال کانادا از دولت جنگ طلب و متحد ناتییناهو برعلیه حزب لیبرال کانادا و جاستین ترودود حمایت می کرد .  2015 سپتامبر واکتبر
اردشیر زارع زاد ه و گروه وی در 13 دسامبر 2015  مراسم اهدای جایزه حقوق بشری را در تورنتو برگزار می کنند . یکی ا زسخنرانان این جلسه اقای  مایکل موستین  مدیر بنای برث کانادا می باشد
چگونه حضور یک شخصیت مهم لابی صهیونیستی  در مراسم حقوق بشری در گزارشات فارسی و یا انگلیسی این نهاد و صدای امریکا  حدف می شود. ؟  ایا ا ین حذف شدنها اتفاقی هست ؟حتی عکسی از  در گزارش نهاد مربوطه مشاهده نمی شود .
ظاهرا اقای زارع زاده تمایلی به توضیح این " مخفی کاری " حقوق بشری ندارد .  ( عدم شفافبت  و پاسخگویی  از جنس مدافعین حقوق بشر ایرانی )
زارع زاده - معاون وزیر - محمد اولیایی- رضامریدی - علی احساسی  - 13 دسامبر 2015
در این مراسم از اقای محمد اولیایی وکیل ایرانی مقیم کانادا  تقدیر به عمل می آید.

کنگره ایرانیان کانادا

پیشتر از این برای نخستین بار در 22  ژآنویه 2012 رضا مریدی نماینده لیبرال ، ضمن حمایت از هارپر در خواست تشدید تحریم های غیر انسانی علیه مردم ایران را د رجلسه کنگره ایرانیان کانادا در نورث یورک سنتر اعلام می کند . .
https://www.youtube.com/watch?v=d9K2y3iILf0

در 7 سپتامبر 2012 کانادا سفارت خانه ایران و کانادا را در طی یک اقدام غیر منتظره دیپلماتیک می بنند .

تنها کشوری که از بسته شدن سفارت خانه ابراز رضایت می کند.دولت ناتینیاهو در اسراییل هست .


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu immediately praised the Canadian government’s decision, saying Ottawa had “adopted a bold and leader-like step that sends a clear message to Iran and the rest of the world. 

فرانک دیمون مدیر سازمان بنای بریت و از این اقدام کانادا علیه جامعه ایرانی حمایت می کنند .
اوی بن لولو  مدیر سازمان دوستان سیمون واینشتال می گوید کانادایی ها باید از این اقدام به خود ببالند.

12 سپتامبر 2012  رضا مریدی دردر ملاقات با گروه اسراییلی اوی بن لولو  مدیر سازمان دوستان  سیمون واینشتال از بسته شدن سفارت خانه ها  (_  که مشکلات زیادی برای خانواده ها ایجاد کرد ) نیز حمایت می کند .reza moridi , liberal mpp -supporting iran and canada embassy closures -sep 2012


Avi Benlolo, president and CEO of Friends of Simon Wiesenthal Center Canada also commended the government.
“All Canadians should be proud that Canada has taken this ethical stand. It is my profound hope that the leaders of other western democracies will soon follow suit."

*18 سپتامبر 2012 جیسون کنی وزیر مهاجرت وقت و نخست وزیر هارپر با تعدادی از ایرانیها تحت عنوان ملاقات با نمایندگان جامعه ایرانی در کانادا ملاقات کرد . در این ملاقات اقایان اسد پور و فرخ زندی ( منشی و ریس کنگره ایرانیان ) از بسته شدن سفارت خانه ها حمایت کردند .

;کاوه شهروز ( طرفدار تحریم - دکتر کفایی ( دامپزشک ) جیسون کنی - وزیر - صمد اسد پور ( سلطنت طلب -طرفدار تحریم ) - فرخ زندی ( سکولارسبز- طرفدار تحریم )

 به گفته ی نمایندگان اعزامی از سوی کنگره ی ایرانیان کانادا، دولت کانادا، ایرانیان حاضر در جلسه را مطمئن کرد که از این به بعد با قاطعیت بیشتری مسائل مربوط به عدم رعایت حقوق بشر در ایران را در نظر گرفته و از حقوق مردم ایران حمایت کند.

همچنین دکتر فرخ زندی، رئیس کنگره ایرانیان کانادا در این خصوص تصریح کرد” نخست وزیر کانادا آقای استفن هارپر بارها تکرار کردند که دولت کانادا همیشه در کنار مردم مصیبت زده ی ایران در مقابل رژیم جمهوری اسلامی خواهد ماند.”
در این نشست نخست وزیر تأکید کرد که کانادا برای متحدان خود، و همچنین در دیدار با نخست وزیر اسرائیل، کاملا روشن کرده است که به هیچ وجه هرگونه اقدام جهت شعله ور کردن جنگ با ایران را نخواهد پذیرفت.
در این جلسه همچنین نخست وزیر کانادا گفت که از نگرانی شهروندان ایرانی تبار کانادایی از حضور فعالان جمهوری اسلامی در کانادا آگاه است و نمایندگان جامعه ی ایرانی را از تصویب لایحه ی  سی -34 آگاه کرد.
شهروند    -20 سپتامبر2012                  

*در 10  و11 ماه مه 2013 کنفرانس غیر علنی برای آینده ایران، "گفتگوی جهانی برای آینده ایران " در موسسه مانک دانشگاه تورنتو با هزینه وزیر امورخارجه جنگ طلب کانادا  جان برد و وزیر جنگ کانادا پیتر مک کی  برگزار می شود . فرخ زندی رییس کنگره  و کاوه شهروز سخنگوی کنگره که چند روز قبل از انتخابات کنگره  بدلیل اختلافات جدی استعفا کرده بود در دو پنل مختلف حضور دارند .


جان برد و ریس اموسسه  مانک خانم جانت اشتین از حامیان  دولت صهیونیستی هستند.. جان برد در سال 2015 قبل از استعفایش از پست وزارت امور خارجه 12 میلیون دلار بودجه به این موسسه برای گسترش سفارتخانه ها و ارتباط مجازی ( اپوزیسیون سازی وابسته )  در کشورهایی مانند ایران اختصاص داد .

کنگره  ایرانیان در ساعات اخر 9 ماه مه زیر فشار افکار عمومی مجبور به انتشار اطلاعیه در مورد وجود این کنفرانس و مشارکت هیات مدیره کنگره در آن که هفته ها از جامعه ایرانی  مخفی نگاهداشته شده بود ، میشود .
هزینه این کنفرانس که بصورت غیر علنی و تا اخرین لحظات  مخفی نگهداشته شده بود 250  هزار دلار و توسط وزیر خارجه جنگ طلب کانادا جان برد پرداخت میشود.  یکی از حامیان و سخنران این برنامه وزیر جنگ کانادا پیتر مک کی  و پدر همسرش افشین جم از شورای سلطنت رضا پهلوی بودند.

جان برد در سخنان افتتاحیه خود می گوید
" راه سومی که میتوانیم در کنار مردم ایران بایستیم حمایت از مدافعان حقوق بشر است که چنان خطر شخصی عظیمی را در تلاش برای حمایت از دیگران به جان خریدند.
• باید روی آنان سرمایه گذاری کنیم
• مطمئن شویم که حکومت میداند که ما در تماس مستمر با ایشان هستیم….
• آنها را بلند آوازه کنیم
 "• با همان ادبیات خود حکومت او را گیر بیندازیم
*جان برد در تاریخ 29 ماه مه 2013 تحریم های جدیدی را خارج از دستورسازمان ملل علیه ایران وضع کرد .
Canada bans all imports, exports with latest Iran sanctions
'Iran's reckless pursuit of nuclear weapons capabilities,' cited by John Baird
By Meagan Fitzpatrick , CBC News Posted: May 29, 2013

*جان برد بعداز استعفای ناگهانی وبدون توضیح از وزارت امورخارجه ،  در کنفرانس ایرانی اتمی در واشنگتن  سخنران قبل از ناتینیاهو بود وی  گفت من تحولات اتمی ایران را دنبال می کنم وانرا از دید اسراییل نگاه می کنم .  2 مارچ 2015

*  جان برد در تاریخ 18 سپتامبر 2015 عضوهیت مدیره دوستان اسراییل شد .

Former foreign affairs minister Baird at centre of Iran nuke debate
Baird "I used to view Iran's nuclear program almost exclusively through the lens of Israel. But over the past four years I can tell you that just about every single Arab country in the Middle
East shares the exact same concern we all share." March 2, 2015 


*  اول نوامبر 2014 فرخ زندی    در دادگاه مصادره اموال مردم ایران در کانادا به عنوان شاهد راه رابرای صدور حکم سیاسی قاضی بت آلن که توسط هارپر منصوب شده بود باز می کند .   . دادگاه رای به توقیف 13 میلیون دلار اموال ایران می دهد نشنال پست: ” پروفسور فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک و رئیس کنگره ایرانیان کانادا به دادگاه عالی انتاریو گفته است که ایران با استفاده از اقدامات گوناگون از تحریم‌های بین‌المللی و مصادره اموالش فرار می‌کند”.
به گزارش نشنال پست، آقای زندی همچنین به دادگاه گفته است که ایران از کمپانی‌های موجود در خارج از ایران که با طرف‌های سوم در کشورهای دیگر تجارت می‌کنند و شامل تحریم‌ها نیستند، و نیز از افراد و شرکت‌هایی که به نظر نمی‌رسدمامورانایرانباشند،استفادهمی‌کند.
وی به دادگاه گفته است:”ایران از مراکز فرهنگی بعنوان پوششی برای فعالیت‌ ماموران دولتی خود در جهت پیشبرد منافع‌اش استفاده می‌کند.”قاضی بت آلن بر اساس شهادت فرخ زندی-رییس کنگره ایرانیان کانادا  حکم مصادره اموال  دو مرکز فرهنگی در تورنتوو اتاورا به نفع “مارلا بنت”، جوان 24 ساله آمریکایی و دانشجوی دانشگاه عبری اورشلیم، که در بمب گذاری حماس در کشته شده بود، را صادرکرد .

اقای فرخ زندی با کمتر از 200 رای به عضویت هیت مدیره کنگره ایرانیان درامده بود وی از حامیان تحریم بود . 
تعداد اعضای کنگره در دوره فرخ زندی 2012 بالغ بر 400 نفر و د ردوران کنونی 2015 بالغ بر 1400 نفر هستند
جمعیت ایرانی های کانادا در پایین تر رقم ذکر شده بیش از 150 هزار نفر می باشد .


دیدار و گفتگوی جیسون کنی وزیر کار و خدمات اجتماعی کانادا با نمایندگان جامعه ایرانی در باره وضعیت ایران

جمعه 13 دسامبر جیسون کنی،وزیر کار و خدمات اجتماعی کانادا، جان وستون، نماینده پارلمان کانادا و رابط دولت کانادا به اتفاق کستاس منگاکیس - ریچموند هیل - لیونگ - ویلودیل  با 11 تن از نمایندگان جامعه ایرانی در بزرگشهر تورنتو دیدار و در باره وضعیت ایران، تحریم‌ها، مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و نیازهای جامعه ایرانی- کانادایی گفتگو و مذاکره و مشورت کردند.
در پایان جلسه جیسون کنی و کستاس منگاکیس در حالیکه به هیچ کدام از افراد شرکت کننده در جلسه اجازه شرکت در مصاحبه داده نشد ه بود گفت: “شرکت کنندگان در این جلسه با نظر بسیار محکم و با تاکید گفته‌اند دولت آقای روحانی تفاوت اساسی با دولت‌های گذشته ایران ندارد اما در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران نظر قاطع شرکت کنندگان این بود که نقض حقوق بشر از گذشته بسیار وخیم‌تر شده است.”

شركت كنندگان در ميزگرد به ترتيب عبارت بودند از (از راست به چپ) 

احمد تبريزي سرپرست بنياد پريا،( محالف تحریم ها )  جو دنيل دان ولي ايست، ( محافظه کار طرفدار تحریم )  كاستاس منه گاتيس نماينده ريچموندهيل ( طرفدار تحریم ) ، جيسون كني وزير كار و خدمات اجتماعي ( طرفدار تحریم ) ، جان وستن نماينده ونكوور- رابط دولت كانادا با كاميونيتي ايراني كانادا( طرفدار تحریم ) ، زرين محي الدين،( سلطنت طلب - طرفدار تحریم _)  كوين راد و  صمد اسدپور عضو هيئت مديره كنگره ايرانيان كانادا  ( سلطنت طلب- طرفدار تحریم ) ، مهرداد صبوحي، منوچهر ميثاقي  ، مايكل پارسا، (حزب  محافظه کار  (  فريدون زاهدي ( انجمن مهندس )  ، علي وكيلي ( گروه تروریستی مجاهدین خلق سابق ( رجوی )طرفدار جنگ و تحریم  ، دكتر محمد ظهوري،( مخالف تحریم )  اردشير زارع زاده ( طرفدار تحریم-جبهه متحد دانشجویی )  و دكتر فرخ زندي رئيس هيئت مديره كنگره ايرانيان كانادا   ا(سکولار سبز - طرفدار تحریم و جنگ )
من به صورت مختصر و مستند بخشی از فعالیت جریانات ضد ایرانی در پوشش حمایت از حقوق بشر را ارایه دادم .  ( که البته می توان موارد بی شمار دیگری را ذکر کرد)ملاقات محافهظه کاران کانادا با برخی از افراد جامعه ایرانی در تورنتو  18 دسامبر 2014من به صورت مختصر و مستند بخشی از فعالیت جریانات ضد ایرانی در پوشش حمایت از حقوق بشر را ارایه دادم .  ( که البته می توان موارد بی شمار دیگری را ذکر کرد)

سخنی با ریس هیت مدیره فعلی کنگره 

با توجه به رابطه تنگاتنگ لابی صهیونیست ها با برخی از فعالین سیاسی – حقوق بشری ایرانی که دست بر قضا اکثر آنها از اعضا هیات مدیره کنگره ایرانیان بودند جای آن دارد که با اعضای کنگره و  هیأت مدیره کنونی آن  بویژه آقایان کهنویی پور و شهرام تابع محمدی عضو فعالی که اختیاراتی در حد عضو انتصابی و غیر رسمی هیات مدیره کنگره دارد سوالاتی را مطرح کنیم.
1-  اقای کهنمویی پور  شما که در مراسم سومین سالگرد گروه حقوق بشری صهیونیستی  در 13 دسامبر 2015 شرکت داشتید آیا حضور شما ناشی از بی اطلاعی از ماهیت چنین تشکیلاتی بوده است یا آنکه نزدیکی های سیاسی شما  را به مشارکت در این جلسات تشویق می کند ؟

اگر شما برای حمایت از حقوق بشر در این جلسه شرکت کرده قصد ادای مسولیت انسانی داشتید چرا در هنگامه ای که برخی از اعضا کنگره ایرانیان که شما ریاست انرا به عهد ه دارید به صورت علنی در صفحات مجازی شان برخلاف قوانین صریح کانادا تبلیغ نفرت و حذف گروهی از ایرانیها را می کنند ، شما بعنوان یک حامی حقوق بشر د رمقابل ان سکوت اختیار می کنید
مگرشما در جلسه  18  دسامبر  201  کنگره نسبت به اطلاعیه ای که از سوی یکی از اعضای کنگره اقای فرامرز شیراوند که به دروغ اتهاماتی را به چند تن از اعضای کنگره نسبت داده بود  و هیت مدیره وقت به صورت غیر اخلاقی در مقابل ان سکوت کرد ، به درستی به  اعتراض بر نخواستید .
5مین مراسم جایزه حقوق بشری سیاسی - نفر سوم از دست راست اردشیر زارع زاده - ارسلان کهنمویی پور -  معوام وزیر - مجری - رضا مریدی - سرکیسیان - علی احساسی - مایکل پارسا 13 دسامبر 2015

  آیا  اعتراض  شما به ان اتهام نامه غیر اخلاقی از سر باور و در راستای دفاع از حقوق بشر یا نتیجه سیاست کاری و مصلحت اندیشی بود ؟  
 آیا با اختیار سکوت و اعلام بی طرفی در مقام ریس کنگره ، ناخواسته به تکرار رفتار اشتباه اقای بنایی نپرداخته اید ؟ ..   
اقای کهنمویی پور آیا با رفتارهای دوگانه می توان جامعه ای را حول محور ارزشهای خوب انسانی  سامان داد .  

    


بهروز اموزگار - رضا قاضی - شهرام نامور ازاد - رضا بنایی ( ریس کنگره ایرانیان ( 18 دسامبر 2014


اقای شهرام تابع محمدی

در حالی از پاسخگویی و گفتگو طفره میرود که در باره سیاستهای مستبدانه، جهت دار و مسولیت ناپذیری بخش غالب هیات مدیره قبل از خود، هفته نامه شهروند را علیرغم همسویی با جناح انحصارطلب کنگره ،مطالب مستدل  و طولانی شهرام تابع محمدی را منتشر می کرد .

تابع محمدی در حالی منتقدان را در صفحه "لتز تاک" (بیا گفتگو کنیم) ، دلیل خود در تایید سکوت و عدم موضع گیری هیأت مدیره فعلی کنگره در مقابل مراسم عاشورا را اینگونه بیان میکند که ، دو گروه ایرانی را در مقابله با هم حق شهروندی خود درکانادا را تمرین کرده اند. گذشته از این واقعیت تاسف آور که گروه مسلمان اساسا هیچگونه برخوردی با گروه ظاهرا غیر مسلمان نداشته است اما در مقابل گروه ضد مسلمان نه تنها در امر توهین و ارعاب آنها کوتاهی نکرده است بلکه تریبون های متعدد مانند هفته نامه  شهروند را نیز در اختیار داشته است . مهم تر آنکه آن گروه بر خلاف قوانین کانادا مبلغ فرهنگ نفاق و نفرت بوده است اما آقای شهرام تابع همه این ناهنجاریهای اجتماعی را تمرین ازادی قلمداد میکند. 
فرامرز شیراوند  - سلمان سیما و شهرام تابع محمدی    


این در حالیست که وی  در تاریخ 4 جون 2014 در مقاله پیروزی دمکراسی -شهروند - می نویسد
"نمود جامعه مدنی در کنگره ایرانیان کانادا حضور اعضای جامعه در فعالیت‌های این نهاد و شکل دادن به آن فعالیت‌ها است. کنگره متعلق به اعضای آن است نه هیئت مدیره. هر چقدر بیشتر در کمیته‌های گوناگون این نهاد عضو شویم و در شکل دادن به نوع فعالیت‌ها در این کمیته‌ها شرکت کنیم نه‌تنها به شکوفا شدن و گسترش بیشتر کنگره کمک می‌کنیم بلکه راه را بر تحمیل عقیده از سوی هیئت مدیره بیشتر می‌بندیم و از کجروی آن‌ها جلوگیری می‌کنیم "
جامعه مدنی یک جامعه مسئول، آگاه، و هشیار است که به آن‌چه در اطرافش می‌گذرد حساس است و در تعیین سرنوشت خود شریک می‌شود "

ولی تابع محمدی اقایان کاوه شهروز و دیوید موسوی دو تن از تابلو دارهای خط تحریم را در کمیته اساسنامه بدون اطلاع عمومی دعوت می کند و ان کمیته را نیز عمومی نمی کند .
کاوه شهروز و دیوید موسوی ( هیت مدیره سابق کنگره ایرانیان ) از حامیان تحریم علیه ایران 
 اقای تابع محمدی که علاقه بسیاری به امور سینما و فیلم  دارد بی شک باید به این امر مسلم که ساخت و تهیه هر گونه فیلم حتی بدترین نوع آن ،به سناریو ، بازیگر - کارگردان و بودجه و سیاهی لشگر و  تیزر تبلیغاتی نیاز دارد چگونه ایشان از فهم سناریو جهت داری که با هماهنگیهای حساب شده علیه ایرانیان و بخصوص بخش مسلمان جامعه ایرانی که بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت ایرانی ها را تشکیل می دهند  ناتوان هستند .  بخشی که متاسفانه در این سالها موردتبعیض سیاست های کنگره ایرانیان قرارداشته اند تا در راستای سیاست صهیونیستی در انزوا بماند  ؟

چگونه دوستان شما  اقای کهنمویی پور و کاوس صوفی  مهدی شمس - خانم سوده قاسمی و اقای بیژن احمدی در فعالیت "من هم یک ایرانی کانادایی هستم " در یک دوره 6 ماه توانستند به بخشی هایی از جامعه ایرانی در بزرگشهر تورنتو دسترسی پیدا کنند و بر اثر همین تلاش گروهی و بصورت منظم توانستند با جذب 900 نفر گروه قبلی را در انتخابات  شکست بدهند . 

براستی با ذکر چندین موارد مستند در این نوشته ، آیا  همچنان دیگری را ساده انگار تصور کرده صرف تفاوت باورهای آنها با خود به انکار واقعیات نشسته آنها را به سیاه و سفید دیدن جهان متهم میکنید ؟

آیا همه این واقعیات که بیانگر خط مشی جریانات  صهیونیستی برای غلبه و یارگیری از جامعه ایرانی در چند سال اخیر بوده است را ، میتوان" یک اتفاق ساده "   تلقی کرد  . کدام یک از مواردی که در بالا ذکر آنها رفت را از سر اتفاق و بی هدف قلمداد میکنید ؟

آیا گفته  یک مقام بلند پایه دولتی در اتاوا دردیداری  در مورد لابیگری آقای مریدی و کاسپین ماکان در دولت هارپر برای تحریم های بیشتر به طور منظم به عنوان یک عامل تحریم  را  می توان یک اتفاق ساده دانست .

 ایا این هم اتفاق ساده هست که اقای مریدی از مخالفت با تحریم های بانکی در سال 2010  و تشکیل جلسه با صرافی ها و قبول ریاست کمیته انها برای مبارزه با محدودیت های بانکی و مالی دولت و بستن حسابهای ایرانیها منجمله  صرافی ها تبدیل به یک نماینده سیاسی  "ایرانی کانادایی مسلمان " که به گفته مقام دولتی کانادا تلاش زیادی برای افزایش تحریم ها علیه ایران می کرده است ، می شود . .

مریدی در نوامبر 2010 می گوید  

 " صدایمان را به گوش بانک های کانادایی برسانیم "

آیا این اتفاق بود که چند ماه از این فرمان حمله نگذشته یاران رسانه ای شما و جریانات سیاسی طرفدار جنگ و تحریم به منظور غصب کنگره لشکر کشی میکنند و آقای کاوه شهروز  دوست شما را که هیچ سابقه عضویت در کنگره را نداشته با حربه خشونت به هیات مدیره وقت تحمیل و شخصیت بزرگوار و دمکرات ایشان فضای حذف و نفی اعضای غیر خودی هیات مدیره را فراهم میاورد تا سیاست ضد ایرانی تحریم را بدون هر مانعی تبلیغ کند .

آیا اتفاقی بود که دولت جنگ طلب هارپر ، هیات مدیره کودتایی را با سلام و صلوات به جلسات خصوصی و غیر خصوصی دعوت میکند تا تحریم و به حراج گذاردن اموال ملی ما ایرانیان را با حضور چنین افرادی توجیه کند ؟ انها بخوبی می دانستند که کنگره تنها 400 عضو دارد ولی نیاز به نام ان برای تایید سیاست های ضد ایرانی خود داشتند

در ادامه همان اتفاقات ساده هست که آقای مریدی که سالها در برابر بزرگداشت مرگ خمینی سکوت اختیار کرده بود اما بلافاصله پس از بازگشت از اسراییل، در ماه مه 2015 انقلابی  شده   بر خلاف سنت سیاسی کانادا ، فراخوان اعتراض به این مراسم  را داد .


رضا مریدی وزیر لیبرال انتاریو - ادای احترام به سربازان ارتش اسراییل - 18 ماه مه 2015


می دانید که مریدی در کنار ارتجاعی ترین نیروهای صهیونیستی و ایرانی (مجاهدین ) به تظاهرات پرداختند .  
  ایا اعتبار رسانه ای و سیاسی "فراخوان وزیر ایرانی مسلمان " با فراخوان یک وزیری که مثلا یهودی باشد  در این مورد تفاوتی نداشت.

در گیری مراسم سالگرد مرگ خمینی - ریچموندهیل - 31مه 2015
راستی چگونه هردفعه مطلبی از شما در شهروند علیه جناح انحصارطلب منتشر می شد ، یک یا دو جوابیه ان هم در همان شماره منتشر می شد . اینکه چگونه پاسخ مطالبی که قاعدتا خواننده ندیده است می تواند در همان شماره چاپ شده باشد را نیز باید  "یک اتفاق ساده " دید .؟و یا اینکه جامعه ایرانی به ان حد از شعور اجتماعی سیاسی رسیده است که سیاهی لشگر " سناریوهای " اتفاقات ساده " که اتفاقا در مراکزی تبین شده است ، نشود .

آیا جمع شدن  طیف طرفدار تحریم و جنگ  در برگزاری مهمانی 150 دلاری برای کمک به پناهندگان سوری با حضور نماینده سابق ملکه انگلیس در کانادا  ( اندرین کلارکسون ) که  خلیج فارس را خلیج مجعول عربی می خواند را هم اتفاقی باید دانست . در این مراسم که به ریاست اقای رضا مریدی در 15 ژانویه 2015 در لاپارک - ریچموندهیل برگزار می شود قصددارند  برای خانم مرجان مریدی و یک خانم جوان دیگری را برای ریچموندهیل در انتخابات بعدی کارنامه سیاسی انساندوستانه بنام پناهندگان سوری درست کنند
این درحالیست که جامعه ایرانی درریچموندهیل با 30 هزار ایرانی و 8 سال نمایندگی اقای مریدی ، هنوز هیچ مکانی برای خود ندارد . ایا ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام هست ، در این مورد صدق می کند ؟نامه سعید سلطانپور به ادرین کلارکسون فرماندار کل کانادا در مورد نام جعلی خلیج فارس 20 مارچ 2004
افزودن عنوان
اقای مردی 7 سال در نمایندگی و وزارت و مشکلات جوانان و سالمندان ایرانی و متخصصین بیکار که هنوز حل نشده است 


اگرهمه این اتفاق ها که یک خط را نشان می دهد اتفاقی باشد  باید گفت چه اتفاقات نا مبارکی بر علیه استقلال و ازادی ایران و علیه حقوق و منافع جامعه ایرانی رخ داده است که کنگره یا دران سهم داشته و یا سکوت کرده بوده است .

در سیاست هیچ اتفاقی ساده نیست . بدون  تببین حقوق و منافع جامعه ایرانی در کانادایی ، کنگره همچنان بازیچه بازیگران سیاسی قدرت طلب و فرصت طلب هست . کارنامه 7 ساله  گذشته کنگره نشان داده که  این نهاد با افشار مختلف جامعه ایرانی در ارتباط نبوده است و برخلاف منافع اکثریت جامعه ایرانی حرکت کرده است . 

خبرنگار
3 ژآنویه 2016 -ریچموندهیل کانادا 

اتفاق ساده - فیلمی از سهراب شهید ثالث 1353 داستان یک دانش اموز که می خواهد از روی ریل قطار رد شود و معلم می خواهد به وی خطراتش را گوشزد کند 

B’nai Brith is recognized as a vital voice in promoting Jewish unity and continuity, a stanch defender of the State of Israel and global Jewry, a tireless advocate on behalf of senior citizens and a leader in combating antisemitism & racism.

 having no deal with Iran would be better than the deal as it exists currently, even though it would mean that Iran could continue trying to obtain nuclear weapons.1.      Canada is not a party to the agreement reached in the 'Joint Comprehensive Plan of Action' and is not bound by the agreement, therefore Canada should be acting in its own best interest. Canada should not lift sanctions against Iran until they have  demonstrated a real and sustainable commitment to peace and human rights.
IranB'nai Brith Canada formally published its policy white paper outlining the organization's positions on Iran and the P5+1  aug 2015
no more  they change to Jewish defense leagueSelf-Defence ◦ The laws of self-defence have been given to the civilized nations of the world by the teachings of the Torah. ◦ Professional physical trainers will be engaged to teach people how to defend themselves in any situation. We must not run from adversity because of inexperience or fear. We must be able to stand up for our rights and the rights of our people according to the laws of the country. ◦ We will teach appropriate response to verbal abuse     .کنگره ایرانیان کانادا و منافع جامعه ایرانی